Besøg af 1.årgangs lærerstuderende

Til oversigt Mandag d.29. august havde skolen og 7.A besøg af 30 1.årgangsstuderende fra Blaagaard Seminarium. De studerende skulle ved hjælp af 7.A blive klogere på hvordan man kan gøre frikvkarterene bedre for mellemtrin og udskolling. Det gjorde de studerende ved at interviewe elever og ved selvsyn at se på skolens inde - og udearealer. På onsdag fremlægger de deres ideer på seminariet. Her vil foreslagene blive bedømt af bl.a. Viceskoleleder Martin Gredal og udvalgte elever fra skolen.
Tilføjet 29-08-2011