Hvad er SSP
SSP er et samarbejde mellem Skole, Socialvæsen og Politiet.

Formål
Formålet med det kriminalpræventive SSP-samarbejde i Gladsaxe Kommune er:

At skabe rammer og motivere for den generelle og specifikke kriminalpræventive indsats overfor børn og unge i Gladsaxe Kommune
At vedligeholde og kontinuerligt udvikle det tværfaglige og tværsektorielle netværkssamar-bejde, der arbejder kriminalpræventivt med alle børn og unge i alderen 10-18 år i Gladsaxe Kommune
At fastholde og udvikle forældresamarbejdet og forældreansvaret
At have fokus på andre voksnes medansvar for børn og unge. Og at inddrage det omkring-liggende samfund. For eksempel foreninger, sportsklubber, erhvervsdrivende etc. (de eksterne samarbejdspartere).

Link til SSP Gladsaxe