Har du som forælder brug for hjælp til ForældreIntra, skal du henvende dig til skolen.

foraeldreintra.uservoice.com har forældre mulighed for at komme med idéer til forbedringer af ForældreIntra.