Familieklassen på Mørkhøj Skole
 
-                 få det bedre med at gå i skole
 
Har dit barn et eller flere af følgende vanskeligheder?
-                   svært ved at koncentrere sig
-                   svært ved at organisere og planlægge
-                   svært ved at indordne sig efter klassens regler og normer
-                   svært ved at begå sig med jævnaldrende
-                   er for stille
-                   er for urolig
Så kan familieklassen være noget for jer.
 
Hvad er en familieklasse?
Familieklassen er en klasse, hvor du deltager en formiddag om ugen sammen med dit barn.
I familieklassen er du og dit barn sammen med fire til seks andre børn og deres far eller mor.
Dit barn laver skolearbejde sammen med dig, vi evaluerer sammen skoleugen med udgangspunkt i dit barns målskema.
 
Vi vil:
-                   bevare barnets tilknytning til egen klasse,
-                   give forældrene en mulighed for et medansvar for barnets forandring i skolen,
-                   få barnet aktiveret og ansvarliggjort for egen forandring,
-                   gøre forandringerne målbare
 
Om arbejdet i familieklassen
-                   Dit barn går en formiddag om ugen i familieklassen, resten af tiden i egen klasse
-                   I fællesskab opstiller du, dit barn, klasselærerne og familieklassens lærere arbejdspunkter (mål) for de områder, hvor der skal skabes en forandring af dit barns adfærd
-                   Det er meningen, at dit barn selv skal blive opmærksom over for egen adfærd
-                   Du skal tage hånd om og være ansvarlig for dit barns adfærd. Det gælder både i undervisningen og i pauserne
-                   Dit barns mål bedømmes dagligt af de voksne, som de er sammen med i undervisningen og tages op i familieklassen
-                   Lærerne i familieklassen holder jævnligt møde med dig, klasselærerne, pædagoger og andre relevante personer
 
Hvor skal du henvende dig?
Du kan tale med dit barns klasselærer
Du kan henvende dig til Carsten Bott eller Gitte Oversø (ledelsen)
Du kan spørge efter Kirsten Kiefer eller Hanne-Mette Tobias (familieklasselærerne)
Læs her en mors beretning om Familieklassen