Hvornår skal mit barn i skole?
 
Generelt
Hvis I har et barn mellem 5 og 6 år, vil I inden jul modtage brev fra kommunen i jeres e-Boks om, at jeres barn kan starte i 0.klasse i august måned i det kommende år. Langt de fleste forældre vælger at benytte tilbuddet om 0.klasse, og vi anbefaler kraftigt, at børnene starter, selv om den ikke er obligatorisk. Indhold er forandret meget i de senere år. Den er en forudsætning for en god start med læseindlæring i 1. klasse.
I løbet af efteråret har I haft en samtale med pædagogerne i jeres barns daginstitution om hvilke mål jeres barn skal nå i løbet af den tid det er "skolebarn" i børnehaven. Pædagogerne vil vejlede jer i om jeres barn eventuelt har brug for et ekstra år i børnehaven, inden det starter i skolen.
 
Informationsmøde i november
I november måned indbyder vi alle forældre, som har barn i en af daginstitutionerme i Mørkhøj, til et informationsmøde om indskolingen på Mørkhøj Skole. I vil få mulighed for at se både børnehaveklasser og SFO-lokaler. Desuden vil der være oplæg fra både børnehaveklasseleder, pædagoger og læsevejleder på mødet. Se dato for informationsmødet i aktivitetskalenderen på skolens hjemmeside.
 
Indskrivning i januar
Indskrivningen (eller indmeldelsen) af jeres barn sker i januar måned det år, hvor I ønsker at jeres barn skal starte i børnehaveklasse efter sommerferien. I brevet fra Børne- og Kulturforvaltnigen (bliver sendt til e-Boks) får I besked om i hvilken uge indskrivningen foregår og hvilken aften, Mørkhøj Skole har længere åbent, så børn og forældre sammen kan komme og besøge skolen. Indskrivningen skal ske digitalt med brug af NEM-id, så husk at tjekke e-Boks.
 
Besked til forældre i april
Hvis I har ønsket en anden skole end distriktskolen vil I i løbet af april modtage et brev om, at ønsket kan imødekommes eller ikke.
 
Brev om placering og start
I slutningen af april vil alle forældre til børn, der er indskrevet, modtage et brev, som fortæller hvilken klasse jeres barn skal gå i, med hvem og hvornår de skal starte første dag efter sommerferien.
 
Start i SFO 1. juni
Alle børn fra Gladsaxe Kommune, som skal starte i en kommunal folkeskole til august, bliver automatisk udmeldt af daginstitutionen pr. 31. maj. Hvis I har tilmeldt jeres barn SFO i forbindelse med den digitale indskrivning, kan det starte 1. juni. I juni og august måned har SFO åbent hele dagen.