Grundoplysninger

Adresse

Mørkhøj Skole
Ilbjerg alle 25
2860 Søborg


Tlf. 39576700

E-mail: [email protected]
Web: http://www.morkhoj-skole.dk
EAN: 5798008694431

Konst. Skoleleder: Timm Hald

Klassetrin og spor på skolen

Antal klassetrin på skolen: 0. - 9. klasse

Antal spor på skolen: 2
 
Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Klasser og klasselærere

Typer af tilbud efter skoletid

På skolen er der en skolefritidsordning: SFO Mørkhøj for 0.-3. kl. samt Skoleklub Mørkhøj for 4.-6. kl.
 
I grupperummene er børnene beskæftiget med forskellige aktiviteter. 

SFO Mørkhøj holder åbent alle skoledage fra kl. 7.00-8.00 og igen fra kl. 14.00-17.00. Fredage lukker SFO'en dog kl. 16.30. I skoleferier og på fridage holder SFO'en åbent mellem kl. 7.00 og 17.00, fredag dog til kl. 16.30.

Skoleklub Mørkhøj er beliggende i klub Torvegården og har åbent i hverdage kl. 14.30-18. fredage 17.30.

I sommerferien uge 30 holder SFO og Skoleklub Mørkhøj lukket.

Indmeldelse sker ved henvendelse til skolens kontor. Udmeldelse sker til SFO Mørkhøj med 1 måneds varsel.

Virksomhedsplaner, årsberetninger, brugerundersøgelser mv.

Alle kommuner har i 2007 for første gang udarbejdet kvalitetsrapporter over kommunens skolevæsen og folkeskoler. Kvalitetsrapporten for for hele Gladsaxe Kommune for skoleåret 2010/11 kan læses ved at følge linket her.

 
I oktober 2008 har vi gennemført en undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt alle elever. Resultatet af undersøgelsen er opdelt i det psykiske, fysiske og æstetiske arbejdsmiljø. 
 
 
Skolebestyrelsens årsberetning kan rekvireres fra skolens kontor tlf. 39 57 67 00 eller på skolens hjemmeside www.morkhoj-skole.dk.