Faktuelle oplysninger

Antal eleverMørkhøj skole er tosporet med klasser fra 0. til 9. klasse.
 
Samlet elevtal pr 5.9.2016: 455 elever
 
Yderligere oplysninger om skolens klasser kan findes her: Elevtal
 
 

Gennemsnitlig klassekvotient

Antal elever: 425 elever

Gennemsnitlig klassekvotient:

0. kl. – 3. kl.   gns. Klassekvotient               24 elever

4. kl. – 6. kl.                 ”                           19 elever

7. kl. – 9. kl.                 ”                           21 elever

Klassedannelse- og klassedelingsprincipper:

Principper for elevers placering i klasser og fordeling af nye børn ved skolestart kan læses ved at følge dette link.
 

Karaktergennemsnit

Karakterer ved afgangsprøverne 2013-2014 ses ved at følge dette link.

Antal elever pr. pc

 Antal elever pr. pc :  2 elever

Antal lærere

Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 1.8.2014:  35
 
Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale